E tìm hoài mà k thấy xperia Gia Lai đâu cả, mọi người lập đi cùng chia sẻ kinh nghiệm