Có bác vào lập topic hỏi nên chọn iphone 4 hay xperia p kìa. Các bác qua xem post trả lời của e và đánh giá ạ