http://www.***********/index.php?posts/201654

Hướng dẫn cài Moto Camera trên điện thoại Android khác


Trên Android có rất nhiều ứng dụng chụp ảnh, trong đó Moto Camera là ứng dụng có giao diện đơn giản, phát triển dựa trên ngôn ngữ Material Design ......

Gửi từ D6603 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk