Như chúng ta đã biết để doanh nghiệp tiệc buffet cần phần lớn công cụ bếp chuyên dụng để buổi tiệc thật lý tưởng. Trong số những phương tiện buffet thì nồi hâm hot thức ăn buffet được xem là đồ dùng chính quan trọng nhất không thể thiếu. thành ra, để dùng nồi hâm nóng thức ăn buffet hiệu quả chúng ta cần phải hiểu rõ bí quyết setup nồi buffet.
[img]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEBUQExAVFRUSFhcVFxcVGBUXFRMYGBUWFhUVFR YYHSghGBolGxUVITEhJSktLy4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0O FRAPFy0dHR0tLSstLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLSsrLSstKy0tMC 0tKy0tLSstLS0tLS0rLS0rLS0tLf/AABEIAOEA4QMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABQYDBAcCAf/EAEMQAAIBAgMEBwQFCwMFAQAAAAECAAMRBBIhBTFBUQYTImFxg aEycpGxB0JSosEUFRYjM0Nic5LC0SSC4YOys9Lwo//EABYBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAv/EABkRAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAARARICIf/aAAwDAQACEQMRAD8A7jERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBE RAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBE RAREQEREBERAREQEREBERAREQERI7aG1RScUwhZiL2BAty3+Bg SMSCxG2qoUkUVBAJsz6XHAsBpfnNOl0lZxpa4NiKY62x/6Za3naILTErLbUq8Xy+OQeguZrvtTnXbyJEsFunlqgG8geJlKq 7Wp8ST4tf5matTbtMcPgBEFs2ntynSsFIdjwDCwt9oi9vCZdn7 S6wAsuW+4g3XnY6C05xtnF0MQCHasLrlIRyoI1tcDj2jr3z5s7 a9KhTFNBUKg3GeoW8xmOm+Ijq4YcxAM5mOk/d8SJ7G3abe3TQ95Av5G2kQrpUSj4LbFP6lZ07s5Yf0vcD0k1Q2 tVtfsVB5o3lvBPwiKnokbhtrq3tU3QjgwB+BUkGZG2og4MfIfi ZBvRI1tq8k+Jt+E2MDiusBuLEfKBtREQEREBERAREQEREBPjMA Lk2E1MZtFU43PIfiZC4jFs51PlwECWxG1FGii/edB/zITFlnfOSM3gdLbram0AxKNDEXOji4OtjqL8xyPrMNfMwstVlt uB9nuFxuHxkmwvpNKtheKnyP8AmBA4ylVTUgkfaGo8zw8DrI58 Ue+WVsya2ItxH/E1aiU2NyoB5r2SfIaHzECvvWP/ANea9SueUs/5oVuL+Ypj+yfR0epnezfd/ARUU96xmPonjaeLxfUOrCnlNmvlYtcAC1tB7Xpul6To5h+OY+b f+00ts4HCYOk1dMOvWEhEIVc7OxsoDAZr37+EUiZo9F8Kv7snx d/le03KOyqC7qFPzUE+sxbLFbql69gahF2yjKq3+qOduc3RT56+J kVkWy7gF8ABPufvnlaY5T2qQFu4/L5wRpc6eJH4XnsCVzpbtM9W+GpEdbVtSXUA3bLny332RrnXnA3 tmbXFcM6UzkDFVZjbrLbyo5cNZMbOxiqe1cE+Y9NZpYbBigi0F FhSUKB4Df57/OeyIFjp1AwupBHdPcrNO4N1JB7pI4fahGji4+0N/mP8QJWJ4pVQwupuJ7gIiICIiAkNtrFWdUJsCL9xN+PhpJmYsRh 1qLldQw5H5jke+Bz7D7cR6hpvdKgJujjKdOXMbt3OSaVZk2/0UV0PZFRF1s2jpbW6P3b/APJlQ6jE4fWixxFMfu30rKLXsrfX04HU34Si4Bp9vK9sjpHSrk oCVqL7SOMrrrbUHeLjeNDJpKsDMTMbGfbzyYHgLczytEAkgakk k8dfkO6Zp5AkHwCewkzU6cyhIGJKUqKYtMbtHDUcxAoM1YrlOQ m2VAXtbMpIJB37xYb7fjK60qbVXOVKYLMx0AA75VeieEpjPj8Q UpVsQxcIWFMol+wGQWJbjdhf4CBcAsyBJpLtigfZcuf4Edvktp 7O0ifZw9Y+Kqg+8wgbmWfSZpdfXO6gq+/U/BVPzjq8Qd9Skvuo7H4sw+UDaYym4XAJjMdUxa6U6J6pW0YVag7 NRlVgQtgMuYa7++WPEbPzjLUxT2O8L1dO/dcDNbuvNjBrSpIKaN2VFgBqFA0AUKLAdwgZjc6//aC0+imZrV9t4en7VVV94qv/AHETRbpphAbLUDHkl3PwQGKJkUTPa0JC0+kzvfq8FiG/6LoD4GrlE+Ha+Nb2cIlP+bWpL6U+sMCxUsIynMhseXA9xm9hsS G03MN68R/x3yqUa2Ot28TRpDmi1KgHizhQfSezXpUAGbFddVvcsLXJvqSEu BppbTTnAt8TUwO0KdUXRt/DjNuAiIgIiIGntnZy4nD1cM7Mq1kamShAZQwIJUkb9ZWtrbKSh Tw9FSxWlSWkGY3cimAAWNtTxlxkD0pXSmfe/tgUzamyaVf9qlyN1RTlqod1w41vw/xNGkcXhtx/KqQ5WFdB3rucDu3AbyZPzG68ePMb4Vj2ZtqlWF0fUbwdGU8ip1 HnJVdN8r20Nj0q5vUUh+FWmclUf7hofOaL0MVTGQY/rEG7rqXaA5dZScX/AKYFwdgJkwqA6ndOO4jHu2JJ/LmzarlAxOVbCxC/6YkDs3375I7Dr1Xqfq8WtyLXahjHIBsbKXZAF7I0AsOQvA69dR xmCri6e4sNe/X01EqabKrsBmx1U/yqFFP/ACmpMqbBH1qmJf3q2QHxFFVEI3mwODFmZGqFTcNUao5B53c2Bm Gpt7AUeOHQ+NIN6Emaw6LYX62FR++qalU/GoxkjhNn06YtTpU0A+wiL6gSK1f00pNpTD1P5dKs/wDaB6z7+f8AEt7GAxH+8JRH32Pykm2b7R+Jnnq4EWcZj2/d0af8ytm9KQE+HC4xvbxlJP5dJqn/AJTJXJAWERX5nJ9vG4k/y8lEfdvPv5gwx9tKlU86tWqx+AKiSZEWhWrR2dh09nC0B39WhP xa5m+mJYCw0HIaD7tpitFoRkNQnfr46/O8zYkH8mqWJBKsARvGh3TWWbrD9QRKKavRo1hdqmp5pc+rmSmA 6PhEVGqu5UZbgBSeXPuEl8PSNxYE+AJk7s3Z1jncajcOXee+B8 2JsVMOgADX1btMWsTv1Pie7laSsRAREQEREBKdt7pDSascOSFK FcrMRZ84bUd11A8xw1lj2xierpE3sW7IPK+8+QBPlONdNtm/lJ61bBlV1RvsG4KgeI3HmqjjM+vUXMq6utjPAlG6I9LjZMPWLE 3KAOAr5ltoNd9iDl+Ft0vNF1dQ6tcHiPx5GM95qx5YTXqCbTCY aojrCIraFIdTV0F+rc3trunO6VcmrTZ2LDrXvc6EZlNvUzpuJS 9OoOBpP8jObtRFqYB31nFyLEXFPfJ3maT47al7az6Vn2h7KnmA fS8+kTXWIx5YyzJaLR1hGPLBWezPJEnWEeCs8ETKRPJEtwYrRa ZLRaZz1ix4tAEyZJ9CTVSMYEk8D9T3xNEU5DYzplRwuMp0HzFV VncoAxB0UC3dmvprrJ1mEdIiQvR7bX5TT60WszNl4dkMcoPeQP QyZU3F5c3NSPsREoREQERECqdM8VZlpjgpb+o2Hop+MqNOoN1r gixBk70obNiHHIqv3VPzJkYqKvAE98zuZrSF2lsHD18hZCrIbh l3jS27iO6R+wdrsmHptSz1AoKtrd6mVipYhjZtx038td9kxG1G XRb3bQBeJ5ACQp2NXwdlqUmVKju6k2I7bs+UkbmF9x10meMKn9 lbZpYhAynKSctj9ob1udzDipsw5Tbqyv4fZq1c9QEpUCjtrYhg PqVUPZqp3MNOBB1m0MbUo2SuoFzZWBJpvc2ULUbVGNx2Kh1JNm NprnCt0i4ZeaVB91pzlwM1NUB/a314kpS+E6NhcSly1zZb30NxzBW1x4GR3R7DUMQTX6kLUpVCCp JuhsMjMuliVAI04X75OcpVyAn0GeM9hMbVhzl5xK2C8+Z5qNih zmB8eo4xytSBefC8iq21FUXJsOZ0HxMh8X01wtO+bE0hbgHDH4 JcxziVay08lpRB09p1P2FPEYj+TRqN87TINo7Sq26rZdUA8a9W lRt3lTrHJV0aqBxmB9o0xpnHlqfSVmnsLatQ9upg6K9wrVnH9V lM2aPQesRattTEG+/qEpYceHZBPrHOFTTbVG8IxHPQAfE39JE7T6YU6W8hu6ndz4WIH np8ZsU+gWCuDUpPWI416tWr91my+k1umGy6NHAVUpYekgY0ksi Knt16ab1AP1t8QqnY36THqt1dFH7Wi5QWYnuU2v4WkTTqdWHxN UliisoDEEtUfWzEaFieAuFAJuT7ODHbReijK2GNEnSxUUkPecq guO4k3lexGMqVGXO5YKLAaBV91RoP+JOMK7h9DmOJwaIzXOapT J5NnNRD98TqWHa6g/HuO4j4zgv0UY02rU/slKg9VY+iTuWArBtRucBx56MPiPWakG5ERKhERAREQOf7dP8Aq Kncx+QkHicQACxNgBc9wk70oGXE1O8g/FRK9gsN1+JpUODtmb3VIv6lfEXmWlt6C7C0GMrL23/Zqf3a8Db7RsD/AJsJb8RQWopR1DKwsQwuD4iekUAAAWAFgOQG6epplT8V0V6lme hdkYewdWT3T9Yevjwi3QFcrC4IsQw7tQwPyM6JI3auyUqgt7L/AGh/cOIgc4xdBaNF1QkdYbC5JCDRbJfcBmJA4W00sJtdJStCjhNpol 3NIU6lj2qlO11H8RGYkDUyt9PtpdXTpgHUsAoN9WKuQDb+Jlv3 AzpdPZ9OrgaFGrTSoi5QVcBh2aZsbHcQQDffIrnDfSBTewpUcT VY7lp0gzeahtJ9/Oe0atuq2XVAPGvVp0beKHWXah0SweF/XUKPV1L6tmdiwbQqc5Pj5TYMCjLsfa1Q9qrg6A7hVquP6uyZkT oNWcfr9rYhu6iqUB928uhM8VaoXViAO8gD1lFYofRvs8ENUp1K zDjWq1GJ8cpUeknsD0ewdHWng6CHmKaZv6iL+s+1tp0kF2qqBz J0/q3es2cPUaowSnTZiTvtlUDixLa5d2oBvcWvA3VItafRab9LY32 n+At6m82aezKY4E+JP4WhERaekpk7lJ8ATJ5KCjcoHkJkgVtFJ q9TlbMAGNwQoB3HNuO7heZcd0cFem1Ko9lbLfKLkZWDCxOgN1H AyfiBzfamzquFbLV7dJjZagGl+CuPqk/A+JtIzEdHcJV7TYWiSeOQA/1LYzq+IoK6lHUMrAggi4IO8ETnm09ntg63V3JpVLmkx36b6bHi w4HiPAmRUdsbo9hsNV6yjSyEgqbPUIIJBsVZiN4B8pedgVdFX7 LMvkwzD1WVlTuMsGyN/iUP3hf5mDVliIlQiIgIiIFI6dUrVVfg6eqkg+hWVTo7tQ0to0v 1ZfrEdVAIBzi2lzoAQx1/hHOdO6QbFXFUwpcoy3KsBexI3MOI3aAjdvkN0X6FjDP1taold1 JNMill6sm1yCzMb6DcR5yRakv0gINmwtcH3CR8bWM9fpHTG+nU HitvxkzEqIT9KMPxYjxsPxmtjulWGam9NKvbZWVRzYqbSySK6T WGFqGw+r/3qIHAfpKrlsThkHGq/wA6ar8zO5Yd8uGpnkyd+8hSfgTOCdOLnaWHWxshpsTyzViD8h8 Z3TatUU8Nv0Qb/dBJPpCofG7VapiCikdXR0PG7kKwHdZdbfxjwEJtzpBVpVVpLlG cFg1r6agLY310Jv4aTaweDeiuSspWo7O5B45mLdk/WABUabtxsdJTfpBWv19JqbAWUZRu1ub5tDe9hbf84EhtHalV6b lq1TQE9l2TcD9giedk4Oky03ZSxZVJLM7HVQd5aUHGbUrdpatJ hcEEhTxFibg29J5wO2itQMGqntA5LMBx7IHnIOz4HC0qYL06NN WFjdVUHRgdWAvJTa+0Wo4lFBKM6Ft4uLFbg2uLai/C9pzvZ/SLGMjClhGAykszKQAo1JzEkDQcRJXGflGFqnFYx81SopuuZSbD UIDfKtjrZSb8pUWmv08fDuq1UFRTa5WwqC5tcfVbw0375esHiV q01qobq4DA8we7h4Timztl4vaNUOmHy07i71LqgA3Wa3a3D2Qd Rwl6wey9rUaQpU6mFUL7NyxAF7kD9TcnvJ56cirvEpor7bTfRw lT3SwP3mEyrtzaS+3ssH3KqH0uYRbYlT/S+svt7LxY91Mw9IHT7Dj9pRxNP36Lj8IFskd0g2YMTh2pbm9pG +w66qfC+hHEEjjIqn08wJ/fhfeBE3aPSnBv7OJQ/GBSsBVLLqLHcQd6kaFT3ggjylm2KdD3f5FpXcUy/llfIwKO4qLbd21Uv9/OfOTmxtWA5lfmCYVboiIQiIgIiICIiAiIgJE9KhfCVBzyD/8ARZLSM6SD/Sv/ALD8HUwOMVNlPX22b02WlTFNsxBsRSqlxru1dVFuU6piqHWdTS O53F+9V7bA+KqR5yIor2yeZvJ7CsOupkkAJTd7nhqi/wBxkVNYnDpUUq6K6neGAYHxBnEPpH2xgjU6vC0yXQi1RXdlJvq KaFsgThmtqfZBHak5056YPim/I8KW6tjkZkuXrnd1aW+rz57uYkz0E+j2nhmGKxCK2I3qvtLQ5a 7mqW+tuG4czUVzox9GFbEUzVx1Z6XWL2adMKKovxqFgQpt9UC/Mj2ZL0voYwi1Ot/KsVmDBt9C1xu/dbp0uIFZwnQmgisnWVmDqVYMyC4IsRdUBGnKS42NQzB2pK7Lua p2yvul75fK034gIiICIiAiIgY6uHRvaRW8QD85iTZ9EbqNMeCK PwmzEDm/SDZy4TF5zU7OKd2GaygMcv6sEnUgDQaaDdoZYujNHM2bgvzta3 rLHVpKwysoYHgQCPgYpUlUZVUKBuCgADyED3ERAREQEREBERAR EQE0NurfDVe5Cfhr+E35gx1LNSdPtIy/FSIFJotuPO01OleCxOIFOjhkZsynrLEKAt9AzE9kE37zY24xgM Tmpqe4S2dGzcuf4UHrUkVpdDeh1PBL1j2qYgixe3Zpj7FIcF79 57hYC0xEqEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQE RECuYzohSZ81OrUog70TqyhN94Dqcp8NO6TWBwSUUyIPEnUnvJ mzEBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQ EREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQ EREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERA//Z[/img]
giả dụ bạn lần đầu tiên sử dụng nồi hâm hot thức ăn buffet thì thoạt nhìn sẽ rất bối rối và e sợ nhưng thực ra cách thức sử dụng rất tiện dụng. Để dùng nồi buffet đúng phương pháp bạn cần thực hành các bước sau

Bước 1: Trước tiên bạn cần xác định vị trí đặt nồi mà bạn cần sử dụng.
Bước 2: Tiếp theo đặt khung nồi lên vị trí đã chọn sau đó cho cồn vào bên trong hộp đựng, kéo nắp hộp đựng và đặt vào 2 lỗ hổng phía dưới khung nồi
Bước 3: Đổ nước ấm vào khay nước kiểm tra mực nước sao cho hợp lý rồi đặt lên khung nồi
Bước 4: Dùng các dụng cụ chuyên dụng để châm lửa cho hộp đựng cồn
Bước 5: Đặt khay đựng thức ăn lên trên khay nước và đóng nắp lại. Phía sau khung có chỗ gác nắp nồi bạn có thể gác lên đó
như vậy chỉ cần thực hành 5 bước trên là bạn đã mang thể thực hiện thành công các bước tiêu dùng Nồi hâm nóng buffet. Trong những bước thực hiện bạn cần lưu ý vài điểm sau:

tại bước 4: chúng ta châm nước hot vào nồi hâm mục đích là giúp giảm thời kì chờ đợi của việc hâm thức ăn. nếu như ko với nước hot thì phải đợi cồn cháy thời kì lâu, thức ăn mới hot.

ở bước 5: khi dùng que lửa để châm cồn Các bạn nên tỷ mỉ chút để an toàn lúc tiêu dùng. Việc sử dụng que mồi lửa sẽ rất an toàn, nhưng ví như bạn dùng giấy hoặc các phương tiện chăm lửa khác thì cần chú ý hạn chế để cồn dính vào tay hoặc áo xống sẽ mất an toàn.

thời kì thức ăn hot nhanh hay chậm phụ thuộc đa dạng vào bếp cồn nên bạn cần chú ý việc điều chỉnh nắp cho lửa to hoặc nhỏ. nếu hết cồn thì với thể tiêu dùng giẻ nhấc nồi lên và thay vào, ko tiêu dùng tay trực tiếp nhấc nồi ko thì dễ bị bỏng.mang các bước dùng nồi hâm nóng thức ăn thuần tuý này, bạn với thể thực hiện mau chóng và thuận tiện tại bếp mà không lo thức ăn nguội lạnh như trước đây nữa. Và ví như bạn vẫn chưa thực hiện được hãy tham khảo thêm các chỉ dẫn chi tiết tại website dụng cụ buffet tại tphcm [/color]

THIETBIDUNGCUBUFFET.COM Xưởng chuyên bán các thiết bị dụng cụ tiệc buffet cho nhà hàng
Showroom trưng bày: 47 Đường 12, P.11, Q.Gò Vấp, TPHCM
Điện thoại: 028-7300.7226