Nhiều trường người tham gia của Đại học quốc gia Hà Nội thông báo điểm chuẩn

(GDVN) - tính tới ngày 30/6, một số trường người tham gia của Đại học đất nước Thủ Đô Hà Nội công bố điểm chuẩn hệ chính quy đợt một năm 2016.

========> Link về nguồn gia sư: gia sư uy tín

Điểm đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào (điểm chuẩn) các đơn vị quản lý giảng giải đại học chính quy Đại học Ngoại ngữ - Đại học đất nước Thành Phố Hà Nội năm 2016:

Những thí sinh trúng tuyển phải đạt điểm giám định kỹ năng từ 70 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên) và điểm Ngoại ngữ (tính trên tổng 80 điểm) xét theo từng ngành nghề học và môn thi Ngoại ngữ.

[center !important]Ngưỡng xét tuyển đầu vào (điểm chuẩn) các cấp training đại học chính quy Đại học Ngoại ngữ[/center !important]


Trường sẽ thông báo danh sách thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào từ 17h ngày 1/7 và danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng từ 17h ngày 30/6.

Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh đạt ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào trước ngày 25/7/2016 và dự kiến doanh nghiệp nhập học trong khoảng thời kì từ 05/8/2016 đến 10/8/2016.

17h ngày 30/6, Đại học khoa học Tự nhiên công bố danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào từng ngành nghề. Trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển trước ngày 25/7/2016 và dự kiến công ty nhập học vào ngày 11/8/2016.

[center !important]Đại học công nghệ vô cớ ban bố danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào từng ngành nghề.[/center !important]


Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học kỹ thuật xã hội và nhân bản thông báo điểm chuẩn các ngành huấn luyện đại học chính quy năm 2016 như sau:
[center !important]Trường Đại học kỹ thuật phường hội và nhân bản thông báo điểm chuẩn các đơn vị quản lý training[/center !important]


Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt điểm từ điểm ngưỡng tuyển vào trở lên được coi là trúng tuyển vào Trường Đại học khoa học phố hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học kỹ thuật thị trấn hội và nhân văn sẽ ban bố danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào và ưu ái xét tuyển trong tuần tới.

Trường Đại học khoa học phường hội và nhân văn sẽ gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào trước ngày 25/7/2016 và dự định công ty nhập từ 13-14/8/2016.

Đại học Kinh tế sẽ ban bố danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển và ưu ái xét tuyển trong tuần tới. Trường sẽ gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển trước ngày 25/7/2016.

[center !important]Đại học Kinh tế sẽ thông báo danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển và ưu ái xét tuyển trong tuần tới.[/center !important]


Đại học Kinh tế dự định tổ chức nhập học trong khoảng thời gian từ 05/8/2016 đến 10/8/2016.

Đại học kỹ thuật vừa công bố ngưỡng tuyển vào trường năm 2016. Theo đó, điểm vào các chương trình huấn luyện chuẩn như sau:
[center !important]Đại học khoa học vừa công bố ngưỡng tuyển vào trường[/center !important]


Lưu ý: Điểm ngưỡng tuyển đầu vào tính cả điểm ưu ái theo bản đồ và đối tượng;

Danh sách thí sinh đạt ngưỡng điểm tuyển đầu vào chỉ bao gồm những thí sinh có tổng điểm lớn hơn hoặc bằng điểm ngưỡng tuyển và đã đóng lệ phí (có tình trạng trong danh sách đăng ký là đã thanh toán)

tiêu chí số lượng thí sinh nhập học, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét việc tuyển bổ sung cho các đơn vị quản lý có số thí sinh nhập học chưa đủ theo tiêu chí.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng