Sinh viên không được đăng chuyển vận, bình luận nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy

(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT về quy định công việc sinh viên đối với chương trình training Đại học chính quy.

========> Tham khảo thêm thông tin gia sư chất lượng tại: trung tam gia su ha noi

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT về quyết định công tác sinh viên đối với chương trình tập huấn Đại học chính quy thay thế quy chế cũ được ban hành từ năm 2007.

Theo đó, giả định sinh viên cố tình nộp chậm hoặc không nộp học phí và bảo hiểm y tế theo quyết định của lớp học mà không có lý do chính đáng, tùy theo mức độ, sinh viên bị xử lý từ nói nhở, khiển trách đến buộc thôi học.

tuy nhiên, quy chế này cũng bổ sung một hành vi sinh viên không được làm là đăng vận tải, bình luận, san sớt bài đăng và hình ảnh trên mạng internet có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy; xâm phạm an ninh đất nước, chống phá Đảng và Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của doanh nghiệp, danh dự và phẩm giá tư nhân.
Nguồn: Tổng hợp trên mạng