Đây là phần mềm chat nổi tiếng IM+ Pro mới nhất trên android market
Down về các bạn nhớ đổi đuôi rar thanh apk nha, tại diễn đàn không cho up file apk