Hiện tại mình muốn làm 1 dàn nghe nhạc ở nhà
- Chỉ cần chất lượng trung bình và giá trung bình thôi thì khoảng 1 dàn bao nhiêu ?
Nghe trung bình để có tiền rồi đổi dàn khác cho máu