1t2 thì ko con nào qua đc con Cambridge Oontz Angel Plus đâu bạn.