Xperia ZR ~ Xperia A đó hoặc down bản flashtool mới nhất này sẽ có đủ
http://d-h.st/SJA