Close

Xperia Discuz

Diễn đàn: Xperia Discuz

Diễn đàn con Bài viết cuối

 1. Các bài hướng dẫn chung cho nhiều mẫu Xperia

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 748
  • Bài viết: 4,866
 2. Nơi trình diễn những bức ảnh được chụp từ Xperia

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 389
  • Bài viết: 8,049
 3. Các ứng dụng android được phân chia theo độ phân giải màn hình

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 564
  • Bài viết: 4,369
 4. Các game sắp xếp theo độ phân giải màn hình

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 304
  • Bài viết: 2,497
 5. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 299
  • Bài viết: 4,074